نام پروژه:
 مجتمع گوهران  پرديس- تعاوني مسكن لشگر 81 زرهي كرمانشاه
شروع ساخت: 1388 

گونه پروژه:
سازه: ديوار باربر و برشگير بتن آرمه
سقف: دال دوگانه بتن آرمه
نما: بتن نمايان
سيستم سرمايش و گرمایش: پکیج و کولر
زيربنا:  588600 متر مترمربع
ويژگى:
 4891 واحد مسكوني در 54 بلوک 16 طبقه (فاز يك)

 

ساختگاه: کرمانشاه  - شهرك پرديس
پيمانكار طرح و ساخت: شرکت پایاهور 
کارفرما وسرمايه گذار: تعاونی مسکن لشکر 81 زرهی کرمانشاه 

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۰ساعت 9:51 توسط مجتبی درویشی